Наша најнова понуда

Кредитни производи БЕЗ ЖИРАНТИ !!!
Кредитни поизводи со фиксни каматни стапки за првата година
КЕШ КРЕДИТ со
неверојатна каматна стапка од 6,90% фиксна за првата година, рок на
отплата до 72 месеци, без трошоци за одобрување и без трошоци за
предвремена отплата.
Хипотекарен кредит 6,40% фиксна к.с за првата годинаКеш кредит6,90% фиксна к.с за првата година 
повеќе…
house
Хипотекарен кредит Денарски отворен депозит
Хипотекарен кредит до 3.000.000,00 денари, до 180 месеци, 6,40%-фиксна за првата година Период на орочување:18 месециМинимален влог: 10.000,00 денариКаматна стапка на годишно ниво: 4,20%
повеќе… повеќе…