Организациона структура

 

Untitled

 

Управител

М-р Александра Аврамовска
email: aleksandra.avramovska@makbs.com.mk

 

 

Служба за средства и ликвидност

Роза Најдовска
email: roza.najdovska@makbs.com.mk

 

 

Служба за пласмани

Далибор Дрндаревски
email: dalibor.drndarevski@makbs.com.mk

 

 

Служба за ризици и управување со лоши пласмани

Соња Симоновска
email: sonja.simonovska@makbs.com.mk

 

 

Служба за деловна мрежа

Кирил Христов
email: kiril.hristov@makbs.com.mk

 

 

Штедилница МАК-БС Доо Скопје

email: info@mаkbs.com.mk