Вашите денарски депозити имаат карактер на трајни и сигурни влогови со каматни стапки атрактивни за секој клиент.

Штедни влогови

 

1 ноември 2014