Курсна листа бр. 118
        куповен продажен
1 ЕМУ EUR 1 61.35 61.85
2 АВСТРАЛИЈА AUD 1 38.30 41.30
3 КАНАДА CAD 1 39.00 41.00
4 ШВАЈЦАРИЈА CHF 1 54.60 56.60
5 В.БРИТАНИЈА GBP 1 68.50 71.50
6 САД USD 1 53.20 55.20

 

 

26 мај 2017