Курсна листа бр. 227
        куповен продажен
1 ЕМУ EUR 1 61.30 61.50
2 АВСТРАЛИЈА AUD 1 38.90 40.90
3 КАНАДА CAD 1 39.90 41.90
4 ШВАЈЦАРИЈА CHF 1 52.00 54.00
5 В.БРИТАНИЈА GBP 1 67.60 69.60
6 САД USD 1 50.40 52.40

 

 

3 октомври 2017