Курсна листа бр. 092
        куповен продажен
1 ЕМУ EUR 1 61.30 61.70
2 АВСТРАЛИЈА AUD 1 40.00 43.00
3 КАНАДА CAD 1 39.30 42.30
4 ШВАЈЦАРИЈА CHF 1 55.20 57.20
5 В.БРИТАНИЈА GBP 1 69.80 72.80
6 САД USD 1 55.00 57.00

 

 

25 април 2017