Штедилница МАК БС  ДОО Скопје согласно Одлуката за преобразба во Финансиско друштво од 29.12.2016 година нема повеќе да прибира штедни влогови.

9 февруари 2017

Штедилница МАК БС  ДОО Скопје согласно Одлуката за преобразба во Финансиско друштво од 29.12.2016 година нема повеќе да прибира штедни влогови.

9 февруари 2017


24.07.2015 год. – Намалување на пасивните каматни стапки

 

Прочитај понатаму во оваа содржина»

24 јули 2015