Кеш кредит

Кеш кредит

Кеш кредит   БЕЗ ЖИРАНТИ, до 400.000,00 денари, 6,90% фиксна каматна стапка за 1 (првата) година

Повеќе»
Население

Население

Орочен депозит со девизна клаузула и камата во денари на 1, 3, 6, 12 ,24,36 и 60 месеци со атрактивни каматни стапки.

Повеќе»
Денарски кредити

Денарски кредити

Кредити на 100 рати и поволни услови Ненаменски и наменски денарски кредити

Повеќе»
Денарски Депозити

Денарски Депозити

Вашите денарски депозити имаат карактер на трајни и сигурни влогови со каматни стапки атрактивни за секој клиент. Штедни влогови  

Повеќе»
  Куповен Среден Продажен
 EUR61.389361.697862.0063
 USD49.419849.668249.9165
 GBP77.50277.891478.2809
 AUD43.059143.275443.4918
  Курсна листа на НБРМ #223 - 23/11/2014 

Најнови вести

Јавно соопштение – 05.06.2014

Јавно соопштение 05.06.2014

Повеќе»

Намалување на каматните стапки на новоодобрените ненаменски потрошувачки кредити до 100 рати

Почнувајќи од 10.04.2013 година Штедилница МАК-БС ДОО Скопје изврши намалување на каматните стапки на новоодобрените ненаменски потрошувачки кредити до 100 рати.

Повеќе»

Објавени финансиски показатели за 2011

Во согласност со законот ги објавуваме финансиските извештаи за 2011, показатели на нашето успешно работење

Повеќе»