Кеш кредит

Кеш кредит

  Кеш кредит   БЕЗ ЖИРАНТИ, до 300.000,00 денари, 6,90% фиксна каматна стапка за 1 (првата) година

Повеќе»
Население

Население

Орочен депозит со девизна клаузула и камата во денари на 1, 3, 6, 12 ,24,36 и 60 месеци со атрактивни каматни стапки.

Повеќе»
Денарски кредити

Денарски кредити

Кредити на 100 рати и поволни услови Ненаменски и наменски денарски кредити

Повеќе»
Денарски Депозити

Денарски Депозити

Вашите денарски депозити имаат карактер на трајни и сигурни влогови со каматни стапки атрактивни за секој клиент. Штедни влогови  

Повеќе»
  Куповен Среден Продажен
 EUR61.375861.684261.9926
 USD44.298644.521344.7439
 GBP74.458174.832275.2064
 AUD41.408641.616741.8247
  Курсна листа на НБРМ #75 - 21/04/2014 

Најнови вести

Намалување на каматните стапки на новоодобрените ненаменски потрошувачки кредити до 100 рати

Почнувајќи од 10.04.2013 година Штедилница МАК-БС ДОО Скопје изврши намалување на каматните стапки на новоодобрените ненаменски потрошувачки кредити до 100 рати.

Повеќе»

Објавени финансиски показатели за 2011

Во согласност со законот ги објавуваме финансиските извештаи за 2011, показатели на нашето успешно работење

Повеќе»

Соопштение до јавноста за ажурирање на податоците

Почитувани клиенти,   Ве информираме дека согласно Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам и Одлуката за начинот и постапката на банката за спречување перење пари и финансирање на тероризмот, сите банки и штедилници имаат должност, при воспоставување на нов деловен однос и/или вршење трансакции со клиенти [...]

Повеќе»